تکمیل اطلاعات شخصی همکاران محترم معاونت توسعه و طرح های اقتصادی در وبسایت معاونت

۲۲ آذر ۱۳۹۰ | ۱۸:۳۱ کد : ۵۲۷۰ نهاد مقام معظم رهبری
تعداد بازدید:۱۴۸۳
همکاران محترم معاونت توسعه و طرح های اقتصادی لطفاً مشخصات خود را جهت درج در وبسایت معاونت از طریق اتوماسیون به آقای مهندس نیکوکار (داخی 3367) ارسال نمایید.
همکاران محترم معاونت توسعه و طرح های اقتصادی لطفاً مشخصات خود را جهت درج در وبسایت معاونت از طریق اتوماسیون به آقای مهندس نیکوکار (داخلی 3367) ارسال نمایید.

مشخصات موردنظر می بایست شامل موارد زیر باشد:

1- عنوان سمت

2- فایل تصویر پرسنلی

3- کد پرسنلی

4- نام

5- نام خانوادگی

6- رشته تحصیلی

7- مدرک تحصیلی

8- محل خدمت

9- شماره تماس

10- شماره همراه

11- پست الکترونیک

12- آدرس ( به همراه شماره اتاق)

موارد ستاره دار الزامی است.نظر شما :