انتصاب پروفسور محسن نیا به معاونت توسعه و طرح های اقتصادی

۱۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۹:۲۷ کد : ۵۲۷۲ معاونت طرح و توسعه
تعداد بازدید:۱۶۴۹
پروفسور محسن نیا بعنوان معاون جدید توسعه و طرح های اقتصادی دانشگاه کاشان منصوب شد.
پروفسور محسن نیا بعنوان معاون جدید توسعه و طرح های اقتصادی دانشگاه کاشان منصوب شد.
معاونت توسعه و طرح های اقتصادی دانشگاه که مدتی در حالت تعلیق و حذف قرار داشت، با تصمیم هیات رئیسه دانشگاه مجدداً فعالیت خود را آغاز نمود. از این رو با حکم ریاست دانشگاه، پروفسور محسن محسن نیا به عنوان معاون توسعه و طرح های اقتصادی دانشگاه منصوب گردید و آیین معارفه ایشان در مورخ سه شنبه 1394/7/14 در سالن ریاست دانشگاه برگزار شد.
پروفسور محسن نیا، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه می باشند.

نظر شما :